BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Dünyada yaklaşık 10 milyon HIV pozitifin ilaçlara erişimi olmadığı için çaresizce ölümü beklediğini, oysa ki tedavi gören HIV pozitif bir kişinin herkes kadar sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürebileceğini...

14 Temmuz 2012 Cumartesi

Türkiye'de HIV/AIDS 2012


Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi HIV tanısı alan kişilerin istatistikleri tutulur. Bu veri toplama işlemine sürveyans denir. HIV, diğer pek çok bulaşıcı hastalık gibi bildirimi zorunludur. Bu bildirimler tanıyı koyan merkez tarafından Sağlık Bakanlığı'na, D8 formu adı verilen bir form doldurularak ve tanı alan kişilerin kimlik bilgileri deşifre edilmeyecek şekilde kodlu olarak yapılır. Bu istatistiklerdeki (sürveyanstaki) amaç hastalığın yayılımının belirlemek ve buna göre sağlık politikalarını oluşturmak. Aşağıdaki tablolar T.C. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu son istatistikler yani buradaki veriler resmi veriler. HIV pozitif olduğunu bilmeyenler ve henüz bildirimi yapılmamış olanlar bu sayılara dahil değil. Uzmanlar, gerçek sayıların en az birkaç kat daha fazla olduğunu tahmin etmektedirler. Benim şahsi görüşüm ise gerçek sayının 15000-30000 arasında olabileceği yönünde. 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HIV/AIDS VERİ TABLOLARI
01 EKİM 1985 – 31 ARALIK 2011
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLARIN KONTROLÜ DAİRE BAŞKANLIĞI,
ZÜHREVİ HASTALIKLAR ŞUBESİ

TÜRKİYE’DE BİLDİRİLEN AIDS VAKA VE TAŞIYICILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

YILLAR
AIDS
HIV (+)
TOPLAM
1985
1
1
2
1986
2
3
5
1987
7
27
34
1988
9
26
35
1989
11
20
31
1990
14
19
33
1991
17
21
38
1992
28
36
64
1993
29
45
74
1994
34
52
86
1995
34
57
91
1996
37
82
119
1997
38
105
143
1998
29
80
109
1999
28
91
119
2000
46
112
158
2001
40
144
184
2002
48
142
190
2003
52
145
197
2004
47
163
210
2005
37
295
332
2006
35
255
290
2007
24
352
376
2008
49
401
450
2009
75
453
528
2010
70
557
627
2011
80
619
699
TOPLAM
921
4.303
5.224TÜRKİYE’DE BİLDİRİLEN HIV/AIDS VAKALARININ,
YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI, 2011

YAŞ GRUPLARI
ERKEK
KADIN
     TOPLAM
0
19
7
26
1-4
11
18
28
5-9
7
11
18
10-14
6
4
10
15-19
36
43
74
20-24
282
260
502
25-29
504
299
742
30-34
632
246
811
35-39
594
158
684
40-49
795
196
868
50-59
408
131
503
60+
225
49
258
Bilinmeyen
210
100
304
TOPLAM
3.729
1.495
5.224


TÜRKİYE’DE BİLDİRİLEN, OLASI BULAŞMA YOLUNA GÖRE HIV/AIDS VAKALARININ, DAĞILIMI, 2011

OLASI BULAŞMA YOLU

Homo/biseksüel cinsel ilişki
443
Damar içi madde bağımlılığı
152
Homoseksüel/Biseksüel cinsel ilişki + Damar içi madde bağımlılığı
10
Hemofili hastalığı
11
Transfüzyon
57
Heteroseksüel cinsel ilişki
2.753
Anneden bebeğe geçiş
70
Nozokomiyal bulaşma
24
Bilinmeyen
1.704
TOPLAM
5.224

Pozitifiz Facebook sayfasını takip edin!

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder