BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Dünyada yaklaşık 10 milyon HIV pozitifin ilaçlara erişimi olmadığı için çaresizce ölümü beklediğini, oysa ki tedavi gören HIV pozitif bir kişinin herkes kadar sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürebileceğini...

30 Ekim 2011 Pazar

HIV ve AIDS Testleri

Yazının başlığı, HIV ve AIDS testleri olmasına karşın aslında bunun doğru adı HIV testleridir. Bunu AIDS nedir? bölümünde açıklamaya çalışmıştım. AIDS test yapılabilecek somut bir olgu değil bir evre ya da bir tablodur. HIV'e bağlı gelişen bir sendromdur. Kanda bakılacak şey HIV'dir ve bu yüzden testini yaptıracağımız şey HIV testidir.

HIV’e karşı bağışıklık sisteminin “antikor” adı verilen maddeleri geliştirmesi ve bunların saptanmasıyla HIV enfeksiyonunun tanısı konmaktadır. Son yıllarda kullanıma giren hızlı HIV testleri bulunmakla birlikte en yaygın ve etkin yöntem ELISA (Enzyme-Linked Immüno-Sorbent Assay) yöntemi ile anti HIV antikorlarının saptanmasıdır.

ELISA (ELİZA) TESTİ:

ELISA yöntemi ile HIV’e karşı yapılan test, HIV antikorları için %95-99 özgüllüğe sahip, pratik, kolay uygulanabilen ve tarama testi olarak kullanılan bir testtir. Devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, halk sağlığı laboratuvarlarında, özel laboratuvarlarda ve özel polikliniklerde yapılmaktadır. Günümüzde 4. jenerasyon elisa testleri uygulanmakta olup bu testin riskli durumdan 3 ay sonra yaptırılması gerekmektedir. 3 ay doldurulmadan yapılan testlerde bağışıklık sitemi henüz antikor oluşturmamış olabileceğinden test sonucunun güvenilirliği düşer. Bu 3 aylık döneme pencere dönemi denir. İlk test sonucu “pozitif” çıkarsa, test ikinci kez tekrar edilir, ikinci testte pozitif ise sonucun doğrulanması için “Western Blot” adı verilen doğrulama testi uygulanır. Elisa testlerinde yalancı pozitiflik görülebilir.

WESTERN BLOT TESTİ:

HIV’e özgül antikorların saptanması ve doğrulanması için kullanılan, zaman alan, uygulaması zor, pahalı, fakat güvenilirliği yüksek bir testtir. ELISA testinin doğrulanması amacı ile kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki Doğrulama Merkezleri;

• Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü
• Kızılay Derneği Ankara Kan Merkezi
• GATA, Ankara
• İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
• İstanbul Zührevi Hastalıklar Hastanesi
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
• Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
• İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü

Kişilere hiv tanısı ancak doğrulama testi sonucunda konur. 2 elisa testinin pozitif çıkması sonucunda kişiden tekrar kan alınarak yukarıda belirtilen doğrulama merkezlerinden birine gönderilir. Sonucun çıkması 2-4 hafta kadar sürebilir.

Pozitifiz Facebook sayfasını takip edin!

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder